അമ്മയെന്ന രാജ്യത്ത് പൗരത്വമില്ലാതാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കവിത

അജേഷ് നല്ലാഞ്ചി

ജീവിതത്തിന്റെ
ഏത് ഘട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിലും
അഴിച്ച് മറ്റാനാവുന്ന
വേഷപ്പകർച്ച മാത്രമാണ്
അമ്മച്ചമയം

ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക
എന്ന നീതി നൽകാമായിരുന്നു
ജീവനെടുക്കുകയെന്ന
പൗരാണിക പരിഹാരത്തെ
മറികടക്കാമായിരുന്നു

പേറിയതിന്റെ
പെറ്റതിന്റെ
പോറ്റിയതിന്റെ
ശിഷ്ടമല്ല
കുഞ്ഞിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ

അമ്മ
നിർണയിക്കുന്നതല്ല
കുഞ്ഞിന്റെ
പൗരത്വം..

ആത്മ ഓൺലൈനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടികൾ അയക്കാം: (ഫോട്ടോയും ഫോണ്‍ നമ്പറും സഹിതം) editor@athmaonline.in, +918078816827

ആത്മ ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രചനകളിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രചയിതാക്കളുടേതാണ്. അവ പൂർണമായും ആത്മയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആകണമെന്നില്ല.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *