സിനിമ

സിനിമയുടെ ഗ്യാസ്ചേംബറോ കേരള ഫിലിം ചേംബർ?

സിനിമയുടെ ഗ്യാസ്ചേംബറോ കേരള ഫിലിം ചേംബർ?

പ്രതാപ് ജോസഫ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ കേരള ഫിലിം ചേംബർ പുനരാരഭിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പത്രവാർത്തയാണ് ഈ കുറിപ്പിന് ആധാരം. ഒരു

ചെറിയ വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ

ചെറിയ വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ

സിനിമ ശില്പ നിരവിൽപ്പുഴ എപ്പോഴാണ് അവസാനമായി നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടത്? എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പോ മാസങ്ങൾക്ക്

“ടോം ഹാങ്ക്സ് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു നടനാണ്…”

“ടോം ഹാങ്ക്സ് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു നടനാണ്…”

സിനിമ റിയാസ് പുളിക്കൽ “ടോം ഹാങ്ക്സ് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു നടനാണ്…” നിങ്ങൾ ഞെട്ടിയോ..? പക്ഷേ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. ടോം

ന്യൂവേവ് ഫിലിം സ്‌കൂൾ പ്രവേശനം; ജൂലൈ 15 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

ന്യൂവേവ് ഫിലിം സ്‌കൂൾ പ്രവേശനം; ജൂലൈ 15 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

കോഴിക്കോട്: ന്യൂവേവ് ഫിലിം സ്‌കൂൾ 2020-21 റെഗുലർ ബാച്ച് മെറിറ്റ് അഡ്മിഷനിലേയ്ക്ക് ജൂലൈ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെയും