സിനിമ

തമിഴ് സിനിമയും  ജോസഫ് വിജയും  കോളനി വിളികളും

തമിഴ് സിനിമയും ജോസഫ് വിജയും കോളനി വിളികളും

വിഷ്ണു വിജയൻ തമിഴ് സിനിമയുടെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഒരേസമയം സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിനായി കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമവും അതേസമയം ഒരു

ക്ലോസപ്പുകളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത മൂന്നാം ലോകം

ക്ലോസപ്പുകളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത മൂന്നാം ലോകം

സിനിമ അനശ്വർ കൃഷ്ണദേവ് അതിജീവനം എന്നത് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ആശയമാണ്. ഒരു ആശയം ആയിരിക്കുമ്പോൾ

വാനപ്രസ്ഥം : സ്ത്രീ സർഗാത്മകതയുടെ ഭ്രമാത്മക സഞ്ചാരങ്ങൾ.

വാനപ്രസ്ഥം : സ്ത്രീ സർഗാത്മകതയുടെ ഭ്രമാത്മക സഞ്ചാരങ്ങൾ.

സിനിമ ഉമ്മു ഹബീബ “ഉന്മാദം ഒരു രാജ്യമാണ്, കോണുകളുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പ്രകാശ പൂർണ്ണമാവാത്ത തീരങ്ങൾ .”(കമലാദാസ്) ഭദ്രമായി ഒരുക്കിയ

മരണത്തിന്റെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി മാറിക്കയറിയവൻ

മരണത്തിന്റെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി മാറിക്കയറിയവൻ

ജിഷ്ണു രവീന്ദ്രൻ ഇർഫാൻ… നിങ്ങൾക്കൊരു ചരമക്കുറിപ്പെഴുതുക അസാധ്യമാണ്. പലവുരു പരാജയപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെഴുതി ഒപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുനടനാകാൻ ഒരുപാടൊന്നും ഒരുങ്ങാൻ നിൽക്കരുത്,