കോക്കൂരിന്റെ ഉത്സവമായി  എടപ്പാൾ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം. 

കലോത്സവത്തിൽ സംഘാടന മികവുമായ്, നിറസാന്നിധ്യമായ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ.   

സുബൈർ സിന്ദഗി പാവിട്ടപ്പുറം

അനുകരിക്കേണ്ടതും, മാതൃകാപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കലോത്സവ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നാട്ടുകാർക്കും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും താരത്തിളക്കം. 

നാലു ദിവസമായി കോക്കൂർ ഗ്രാമം ഒരു ഉത്സവനഗരിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നാട്ടുകാർ കയ്യും മെയ്യും മറന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ പോലും മാറ്റിവെച്ചു കൊണ്ട്, ഗ്രാമത്തിലേക്ക്‌‌ ഒഴുകിയ‌ ആയിരക്കണക്കായ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനും അവർക്ക്‌ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സന്നദ്ധരായി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. 

edappal kokkur

പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ, ഒരു നൂലിൽ കോർത്തു വെച്ച മുത്തുമണികൾ പോലെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയും, മറ്റൊരു വിദ്യാലയത്തിലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരുമയോടെ എടപ്പാൾ  ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ്‌. അവർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും, സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും  പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതാണ്. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, മുജീബ് കോക്കൂർ, കെ വി ഷഹീർ, സക്കീർക, മഹ്‌റൂഫ് തുടങ്ങി നിറസാന്നിധ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഘത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷണം നടത്തി ഒരു വീഴ്ചയും വരാതെ ഈ ഉത്സവം കെങ്കേമമാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച്ചയും ഈ ഒരുമയുടെ അഭിമാനമാണ്. 

edappal kokkur

ഏറെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ള ഭക്ഷണ വിഭാഗവും, സെക്യൂരിറ്റി വിങ്ങും എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. നീണ്ട നാലു ദിവസം ഒരു പരാതിയും പരിഭവവും പറയാതെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ.  ഈ ഉപജിലാ കലോത്സവം ഏറെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഏകീകരണമാണ്. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരുമയാണ്, പുറത്ത് നിന്നും അകത്തു നിന്നും സാമ്പത്തികമായും, ശാരീരികമായും, മാനസികമായും പിന്തുണ നല്കിയവരുണ്ട്. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *