ഹാർമോണിയം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ

ഹിലാല്‍ അഹമ്മദ്‌

ഹാർമോണിയം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ
സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും തുറക്കാത്ത
തവിട്ടുനീല പെയിന്റടിച്ച വാതിൽ കര കര ശബ്ദത്തിൽ ആരോ തുറന്നടക്കുന്നു

സിരകളുടെ കരിനീലയിൽ നിന്ന് അല്പമൂറ്റി
മേലാകെ വയലറ്റ് നിറത്തിൽ രാവിന്റെ
ഒച്ച പൂക്കുന്നു

തെളി നീലയുടെ ആകാശത്ത്
കൊത്തിപ്പിരിഞ്ഞ അമ്മക്ക്
ഒരു കോങ്കണ് ഫ്ലാഷിൽ
ഹായ് പറഞ്ഞ് ഒരു കിളി
മണ്ണിലേക്ക് വളഞ്ഞ് പറക്കുന്നു

ഹാർമോണിയത്തിനുള്ളിൽ
പല നീല കലങ്ങിയ
മുരൾച്ച വറ്റാത്തൊരു കടൽ
കട്ടകൾ ആഴ്ത്തിയുമുയർത്തിയും
ശ്വാസത്തിനിട നൽകിയാൽ
അവൾ കാറ്റിലയക്കുന്ന കടൽമണം

രോഗാർദ്രമായ തൊണ്ടയനക്കി
അമീർ ഖുസ്രു പാടുന്നു;

ചാപ് തിലക് സബ് ചീന് ലീരെ മോസെ
നേന മിലൈകെ

ഒറ്റ നോക്കിൽ നീ എന്നെ നീയാക്കി


ആത്മ ഓൺലൈനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും കവിതകൾ അയക്കാം:
(ഫോട്ടോയും ഫോണ്‍ നമ്പറും സഹിതം)
8086451835 (WhatsApp)
nidhinvn@athmaonline.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *