പുസ്തകപരിചയം

മറിയയുടെ വിലാപപ്പുറങ്ങൾ

മറിയയുടെ വിലാപപ്പുറങ്ങൾ

പുസ്തകപരിചയം രജിതൻ കണ്ടാണശ്ശേരി “കാട്ടാളൻ പൊറിഞ്ചു” എന്ന വഴിയടഞ്ഞുപോയ സിനിമയും “പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസി”ന്റെയും തിക്കും തിരക്കും കഴിഞ്ഞാണ് ലിസിയുടെ

ചലിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചലിക്കാൻ ആയിരം പേർ വരും !

ചലിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചലിക്കാൻ ആയിരം പേർ വരും !

സുരേഷ് നാരായണൻ അതെ, ചലനത്തിന്റെ കലയാണല്ലോ സിനിമ. അതിനൊപ്പം ചലിക്കാൻ, ചരിക്കാൻ, ചിരിക്കാൻ, ചിന്തിക്കാൻ, ഒരു ജനതതിയൊന്നാകെ ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൻറെ

ആൽക്കെമിസ്റ്റ്

ആൽക്കെമിസ്റ്റ്

വായന സമീർ പിലാക്കൽ “പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ ഒരാൾ പൂർണ്ണമനസ്സോടെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ

ജീവിതത്തിന്റെ പര്യായപദങ്ങൾ

ജീവിതത്തിന്റെ പര്യായപദങ്ങൾ

ഡോ കെ എസ് കൃഷ്ണകുമാർ ഭൂമി പോലെയാണ് വായനയും. പരന്നങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളുൾപ്പെടെ വായനാസാമഗ്രികൾ ജനസംഖ്യയെക്കാൾ എത്ര ഇരട്ടി കാണുമെന്ന്

സനൽ ഹരിദാസ് ‘എരി’ എന്ന നോവലിനെ പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ

സനൽ ഹരിദാസ് ‘എരി’ എന്ന നോവലിനെ പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ

നോവലിൽ നിന്ന് നോവലിന്റേതിലേക്ക് നീളുന്ന ഗവേഷണത്തിന്റെ പൊക്കിൾക്കൊടി- സനൽ ഹരിദാസ് ‘എരി’ എന്ന നോവലിനെ പഠനവിധേയമാക്കുമ്പോൾ. ജാമിയ മിലിയയിലെ ബിരുദാനന്തര

പിറവിക്കും പറക്കലിനുമിടയിലെ കാഴ്ചകളുടെ കാലിഡോസ്ക്കോപ്പ്

പിറവിക്കും പറക്കലിനുമിടയിലെ കാഴ്ചകളുടെ കാലിഡോസ്ക്കോപ്പ്

വായന പിറന്നവർക്കും പറന്നവർക്കുമിടയിൽ ഷിംന അസീസ് (ലക്ഷക്കണക്കിന് വായനക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത കുറിപ്പുകൾ) ഡിസി ബുക്സ് പേജ് :159 രമേഷ് പെരുമ്പിലാവ്