ഒ.എന്‍.വി. യുവസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഒ.എന്‍.വി. യുവസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 50,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം.

മുപ്പത്തിയഞ്ചോ അതില്‍ താഴെയോ പ്രായമുള്ളവരുടെ പുസ്തക സമാഹാരമോ പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്ന പതിനഞ്ചു കവിതകളോ ആയിരിക്കണം അയക്കേണ്ടത്. രചനകളോടൊപ്പം വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഏപ്രില്‍ 20-നുള്ളില്‍ ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാണ് അയക്കേണ്ടത്. പുരസ്‌കാരം കവിയുടെ ജന്മദിനമായ മെയ് 27-ന് തിരുവനന്തപുരം ടാഗോര്‍ തിയേറ്ററില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്‌

വിലാസം: ഒ.എന്‍.വി. കള്‍ച്ചറല്‍ അക്കാദമി, ‘ഉജ്ജയിനി’, ഭഗവതി ലെയ്ന്‍, പൈപ്പിന്‍മൂട്, ശാസ്ത്രമംംഗലം, തിരുവന്തപുരം-695010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *