Tuesday, January 18, 2022

ബേത്തി

റാവുളഭാഷാ കവിത
സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ധ

അല്ലക്കിണാവാ ബാവെൻ്റ –
മൈത്തിനിപ്പെണ്ണു ചന്തപ്പലാ…
ബളളിറുക്കാവില ബളെമു പോറാ
ബാവിലിയക്കിൻ്റ ചിന്തെമു പോറാ

ചിക്കിപ്പെരിയാട്ടി ചീരക്കുണ്ടാത്തെ
മഞ്ചോണ മലയില മാന്നും പെറ്റ
മൈച്ചെറ ബെട്ടിന്ന ഗുണ്ടും മുളെച്ച
ചൂരിഗഡ്ഡിലിയ തുപ്പച്ചുവാന്തവാ ..

ആവുല്ലുപ്പാക്കി ഈഗഡെ ബാത്തമ
മാവുൻ്റ കണ്ണുക്കു ബെന്തക്കുവാങ്കു
ബെയില്ലുമറെച്ചെങ്കു ചുറ്റിലെക്കാറ്റു
നീ ബന്തക്കുള്ളിലി തീപ്പെട്ടിക്കാണീമാ …

ജോഗപ്പെരുമെൻ്റ ജോളിഗെ ബൻ്റോ
പേമ്പിപ്പെരിയാട്ടി പണ്ടു ചിരിച്ച
കഥെക്കഥെ കമ്പള ഗദ്ധിഗെ കുള്ളിലി
തട്ടിയൊറുമാവു തത്താക്കി തത്താക്കീ ..

ചെല്ലുവെൻ്റ നാടോ പാക്കന്നാടു
ചന്തെൻ്റ നാടോ ഇളെരുന്നാടു
അച്ഛന്നുമിത്തിമു ബന്തപൊറുഭൊവു
തിറുന്നെല്ലിമൻ്റുക്കു കോട്ടെമാണാ ..

നാന്നും മാധപ്പെയ്
നീയും മലെക്കാരി
മാനിബയെല്ലു മാറച്ചെങ്കു
പഗാധിയുറാക്കിന്ന പാട്ടു പാണാ

പഞ്ചരെ കൊല്ലില പക്കിപ്പെരിയാട്ടി
തട്ടി തട്ടി നെണ്ടുനെ പുടിച്ചുക്കാൻ്റ
മീന്നത്തിയൂതിന ചോലെ ബരിലി
മാവുൻ്ററാക്കൊക്ക ബുട്ടുപ്പോന്ന

ബേത്തി (പരിഭാഷ)

അല്ലെടാ അളിയൻ്റെ
മൈത്തിനിപെണ്ണ് ചന്തമാണ്
വള്ളിയൂർക്കാവിലെ വളയും പോര
ബാവലി ചേച്ചിടെ തുണിയും പോര

ചിക്കി വയസ്സത്തി ചീലകൊണ്ടാ
മഞ്ഞോടിയ മലയിലെ മാന്നും പെറ്റു
മനുഷ്യര് വെട്ടിയ കുഴിയിൽ മുളച്ച
കൊങ്ങിണികമ്പിലെ തേനും ചുവന്നോട

മഴപ്പക്ഷി ഈവരി വന്നെടി
മഴയുടെ കണ്ണിന് വെന്തക്കിഴങ്ങ്
വെയില് മറയ്ച്ചവന് ചുറ്റിലക്കാറ്റ്
നീ വന്ന വീട്ടില് തീപ്പെട്ടിയില്ലെടീ ..

ജോഗ വയസ്സൻ്റെ സഞ്ചി വരുന്നു
പേമ്പി വയസ്സത്തി ചിരിച്ചൊരു
കഥ കഥ കമ്പള ഗദ്ധിക വീട്ടില്
വല്യൊരു മഴ തകർത്ത് തകർത്ത് ..

ചെലുവൻ്റെ നാടോ പാക്കനാട്
ചന്തൻ്റെ നാടോ ഇളെരു നാട്
അച്ഛനുമിത്തിയും വന്ന വഴിയിൽ
തിരുനെല്ലിമൻ്റിന് കോട്ടമാടി

ഞാനും മാധപ്പൻ
നീയും മലക്കാരി
മാനിവയൽ മാരച്ഛന്
യക്ഷിയുറക്കിയ പാട്ടുപാടി

പഞ്ചാര കൊല്ലിയിലെ പാക്കി വയസ്സത്തി
വലി വലി ഞണ്ടിനെ പിടിച്ചെടുത്തു
മീനാക്ഷിയൂതിയ ചോല വരിയിൽ
മഴയുടെ ഉറക്കങ്ങളൊക്കെയും വിട്ടുപോയി


ആത്മ ഓൺലൈൻ വാട്ട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആത്മ ഓൺലൈനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടികൾ അയക്കാം: (ഫോട്ടോയും ഫോണ്‍ നമ്പറും സഹിതം)
Email : editor@athmaonline.in

ആത്മ ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രചനകളിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രചയിതാക്കളുടേതാണ്. അവ പൂർണമായും ആത്മയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആകണമെന്നില്ല.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous articleപാർത്ഥചരിതം
Next articleശരി

Related Articles

ലോകമേ തറവാട് – കല അതിജീവനം തന്നെ – ഭാഗം 2

ലോകമേ തറവാട് - കാഴ്ചാനുഭവങ്ങൾ ഡോ. അനു പാപ്പച്ചൻ എഴുതുന്നു കാലം കലയോട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത്? എന്തെന്നറിയാൻ കല കാലത്തിന് കൊടുത്ത പ്രത്യുത്തരം നോക്കിയാൽ മതി.. അടച്ചിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കാലമായിരുന്നു. ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. തുടരുകയാണ്....

അമൂർത്ത ചിത്രങ്ങൾ

ഫോട്ടോ സ്റ്റോറി മനു കൃഷ്ണൻ ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്ഥലം : പാലക്കാട് അലനല്ലൂർ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ യാത്രക്കും ഫോട്ടോ ഗ്രാഫിക്കുമായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും പഠിക്കാനും ഏറെ താൽപര്യം. ... ആത്മ ഓൺലൈൻ വാട്ട്സാപ്പിൽ...

2000 വർഷങ്ങളായി എന്നെ കാത്തിരുന്ന ശവകല്ലറകൾ

പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ചരിത്രം ജോയ്സൻ ദേവസ്സി ഏതാനും മാസം മുൻപ് ഞാനും സുഹൃത്തും നടത്തിയ ഒരു സാധാരണ യാത്രയിൽ അപ്രതീഷിതമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു കൂട്ടം മഹാശിലായുഗകാലത്തെ ശവകല്ലറകളെക്കുറിച്ച്," വനപാതയിൽ കണ്ട ശവകല്ലറകൾ" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ...

Latest Articles