മധു

മധുവിന്റെ പെങ്ങൾ ചന്ദ്രിക ഇന്നു മുതൽ പോലീസ്

മധുവിന്റെ പെങ്ങൾ ചന്ദ്രിക ഇന്നു മുതൽ പോലീസ്

തൃശ്ശൂർ: കള്ളനെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിന്റെ സഹോദരി ചന്ദ്രിക ഇന്ന് പോലീസ് യൂണിഫോമണിയും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ

മധുവിന്‍റെ കുടുംബം പട്ടിണിക്കാറല്ല: എം.ബി രാജേഷ്‌ MP

മധുവിന്‍റെ കുടുംബം പട്ടിണിക്കാറല്ല: എം.ബി രാജേഷ്‌ MP

എം.ബി രാജേഷ്‌ MP എഴുതുന്നു: മധു ആള്‍ക്കൂട്ട ക്രിമിനലിസത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയാണെന്ന വസ്തുത എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം. അത് കണക്കിലെടുത്താണ് സര്‍ക്കാരിന്റെയും പോലീസിന്റെയും നടപടികള്‍