സജീവ് പാഴൂര്‍

‘സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുവോ?’; സംവൃത സുനില്‍ വീണ്ടും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക്

‘സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുവോ?’; സംവൃത സുനില്‍ വീണ്ടും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക്

ഒരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സംവൃത സുനില്‍ അഭിനയ രംഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന ചിത്രമാണ് ‘സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുവോ?’. ‘ഒരു വടക്കന്‍ സെല്‍ഫി’ക്കു