സുനിത ഗണേഷ്

ഒരു നുണക്കഥ

ഒരു നുണക്കഥ

സുനിത ഗണേഷ് ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കാണാതെയാവണം. നിന്റെ കൈയിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ച എന്റെ കൈ കാണാതെ നീ അമ്പരക്കണം…

പ്രണയിക്കുമ്പോൾ

പ്രണയിക്കുമ്പോൾ

സുനിത ഗണേഷ് പ്രണയിക്കാനായി നിങ്ങൾ ഒരു എലിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് മാളത്തിനകത്തെ ഇരുട്ടു മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. പ്രണയിക്കാനായി നിങ്ങൾ

എന്നാൽ ഞാൻ

എന്നാൽ ഞാൻ

സുനിത ഗണേഷ് ഞാനിറങ്ങി പോകട്ടെ എന്റെ പ്രജ്ഞയിൽ നിന്നും.. ശരീരം അലക്കി തേച്ച് അലമാരയുടെ താഴെത്തട്ടിൽ എടുത്തു വെക്കാം… ഇടക്കെടുത്ത്

രണ്ടു കവിതകള്‍

രണ്ടു കവിതകള്‍

സുനിത ഗണേഷ് മുലയില്ലാത്തവള്‍ അറിഞ്ഞില്ലേ…. അവള്‍ മരിച്ചു. സ്വയംഹത്യയെന്നും അരിഞ്ഞു തള്ളിയതെന്നും രണ്ടുപക്ഷം….. മുല്ലപ്പൂക്കള്‍ നിലാവില്‍ വിടരുന്ന ഓരോ രാവിലും

സുനിത ഗണേഷിന്റെ “ഭംഗാറുകളുടെ ലോകം” പ്രകാശനത്തിന്

സുനിത ഗണേഷിന്റെ “ഭംഗാറുകളുടെ ലോകം” പ്രകാശനത്തിന്

സുനിത ഗണേഷിന്റെ ശാസ്ത്ര നോവലായ “ഭംഗാറുകളുടെ ലോകം” പ്രകാശനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു.  മെയ്‌ 25-ന് 3 മണിക്ക് പാലക്കാട് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ