സുബൈര്‍ സിന്ദഗി

വ്യത്യസ്തനാം ഒരു ബാർബറാം തങ്കരാജ്

വ്യത്യസ്തനാം ഒരു ബാർബറാം തങ്കരാജ്

സുബൈർ സിന്ദഗി തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന്‌ ഒതളൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി താമസമാക്കി മുടി വെട്ടുന്ന ജോലിയാണ് തങ്ക രാജിന്.

അയ്യൂബ് ഇക്ക

അയ്യൂബ് ഇക്ക

സുബൈര്‍ സിന്ദഗി ഇന്ന് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് തോന്നുന്ന കുറെ മനുഷ്യരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു അയ്യൂബ് ഇക്ക. അലസമായി ഉടുത്ത ലുങ്കിയും,

പോക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാർ

പോക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാർ

സുബൈർ സിന്ദഗി പോക്കുട്ടി മുസ്‌ലിയാർ, സുഗന്ധം പരത്തിയ ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ. പാവിട്ടപ്പുറം ഏപിജെ നഗറിന് സ്വന്തമായി അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു.

മിഠായി സ്വാമി എന്ന കോക്കൂരിലെ ചാച്ചാജി

മിഠായി സ്വാമി എന്ന കോക്കൂരിലെ ചാച്ചാജി

സുബൈര്‍ സിന്ദഗി ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ കൗതുകം തോന്നിയേക്കാം, മിഠായി സ്വാമി ആരാണെന്ന കാര്യത്തില്‍. എന്നാല്‍ നമുക്കിടയില്‍ അങ്ങനെ