സ്കൂള്‍ കലോത്സവം

പൂരക്കളിയുടെ ഗുരുപ്രിയൻ

പൂരക്കളിയുടെ ഗുരുപ്രിയൻ

അശ്വതി രാജൻ പൂരക്കളിയുടെ ഈ ചേലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സമ്മാനത്തേക്കാൾ മിന്നുന്ന തിളക്കമുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ഈ സംഘാഭ്യാസം മുഴുവൻ ഒരു

കുട്ടികളുടെ നാടകം ജാതിരാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടതുണ്ടോ.?

കുട്ടികളുടെ നാടകം ജാതിരാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടതുണ്ടോ.?

വി.കെ ജോബിഷ് വലിയവരുടെ നാടകത്തിന് രാഷ്ട്രീയമാകാം. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ നാടകത്തിനോ.? പതിവായുയരുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടിയാണ് റഫീക്ക് മംഗലശേരി

ആഘോഷങ്ങളിലും അതിജീവനമില്ലേ ?

ആഘോഷങ്ങളിലും അതിജീവനമില്ലേ ?

“കലയാണ് അതിജീവനത്തിന്റെ വഴി “ – യോകോ ഓനോ ജാപ്പനീസ് – ഇംഗ്ലിഷ് അവാങ് ഗാർദ് കലാകാരിയും സംഗീതജ്ഞയും ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവുമായ യോകോ ഓനോയുടെ  വാചകങ്ങളാണ്