Thursday, March 4, 2021
Tags Saleesh Poilkave

Tag: Saleesh Poilkave

‘കവരും’ മനം കവരും കാപ്പാടും

സൂര്യ സുകൃതം മെഴുകുപെൻസിലോ, സ്കെച്ച് പെന്നോ ഒക്കെ കൊണ്ട് കടല് വരച്ചപ്പഴൊക്കെ നമ്മളിൽ പലരും നല്ല കടും നീല നിറം കൊടുക്കാറുണ്ട്. കടലേ... നീല കടലേ ന്ന് നീട്ടി പാടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ശരിക്കും നല്ല...

Most Read