ഭാരത് ഭവനിൽ ‘സൂം ദാദ’

തിരുവനന്തപുരം: ഭാരത് ഭവനും അലയൻസ് ഫ്രാൻസിസും സംയുക്തമായി ഫ്രഞ്ച് വിഷ്വൽ തിയേറ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ 17ന് വൈകുന്നേരം 6.30ന് ‘സൂം ദാദ’ അരങ്ങേറും. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വത്വം കണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ‘സൂം ദാദ’യുടെ ഇതിവൃത്തം. തിയ്യേറ്ററിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *